Jak działamy!

Omenaa

Omenaa.pl to serwis internetowy dzięki któremu my wszyscy możemy pomóc dzieciom i młodzieży w Afryce. Naszym celem jest dotarcie do jak największej ilości Państw Afryki subsaharyjskiej. Obecnie inwentaryzujemy projekty z 4 państw: Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Ghana.

Przy tym serwisie działają wspólnie dwie fundacje, Hatima - która odpowiada za rozwój aplikacji, jej techniczną obsługę oraz Omenaa Foundation , której projekty pomocowe umieszczane są na tej stronie.

Jednym z najważniejszych filarów na których opiera się działalność Omenna Foundation jest EDUKACJA i na tym chcemy się skupić, na pomocy w rozwoju edukacji w miejscach, gdzie dostęp do niej jest nadal ograniczony.

Założycielka fundacji Omenaa Mensah uważa, że tylko dzięki wykształceniu, dzieci z najbiedniejszych regionów Afryki mają szansę na lepsze życie. Nie jedzenie, ubrania, czy inne dary, ale właśnie umożliwienie dzieciom edukacji, będzie dla nich najlepszym wsparciem, jakie możemy ofiarować.

Aktualnie, jednym z realizowanych projektów organizacji jest budowa szkoły w Temie (Ghana) przy DON BOSCO CHILD PROTECTION CENTRE (DBCPC) dla dzieci ulicy, które nie mają dostępu do powszechnej edukacji. Ofiarowując wsparcie na ten projekt będziesz świadkiem powstania wspaniałej placówki, która w przyszłości wykształci nawet do 144 młodych Afrykańczyków rocznie.

DBCPC jest prowadzony przez Salezjanów Księdza Bosko, Prowincja Afryka Zachodnia Angielskojęzyczna (AFW). Nieoficjalnie Dom Pomocy rozpoczął swoją działalność 13 marca 2014 roku, kiedy to pierwsza grupa dzieci została przywieziona przez Ghana Police. Ośrodek od początku swojej działalności otoczył opieką w sumie około 70 dzieci a największym marzeniem maluchów jest zdobyć wykształcenie, aby osiągnąć niezależność i uwolnić się od ubóstwa.

Jesteśmy pełni podziwu dla pracy Salezjanów, którzy od wielu lat aktywnie działają w tym rejonie. Osobą z którą współpracujemy jest ksiądz Piotr Wojnarowski, polski Salezjanin na stałe mieszkający w Ghanie.

Problem powszechnego kształcenia jest bardzo złożony, szczególnie w biedniejszych rejonach. Poziom edukacji i system szkolnictwa w Ghanie nadal wymaga dużego nakładu pracy oraz zmian. Umiejętność czytania i pisania jest słaba, a statystyka w wiejskich i biedniejszych regionach jest szokująca. Nie tylko wielu uczniów rzuca naukę przed klasą szóstą, lecz 70% tych, którzy ją ukończyli nie potrafi czytać i mówić poprawnie w języku angielskim, ani wykonywać podstawowych działań matematycznych.

Zostań więc fundatorem stypendium dla naszych podopiecznych. Wybierz jednego lub kilku podopiecznych i zapewnij im naukę przez miesiąc, semestr czy rok, lub wpłać dowolną kwotę na ich edukację.

Pomóż dzieciom w Afryce dostać edukację na jaką zasługują !!!

Zobacz wszystkie nasze projekty

Omenaa Omenaa